Kraft

publicerat i reflektioner;
I livet påverkas vi av den omgivning vi lever i, de förutsättningar som det sociala livet för med sig och påverkan från samhället som helhet. 
Kraften eller energin som krävs är många gånger olika och påverkar oss olika. Med kraft vill jag mena att det är den delen av vårt beslutsfattande som driver, ett driv som vi betalar med energi, vår inre och egna energi. Detta inre, kanske andliga, bränsle är inte oändligt utan som med allt, en del av en väldigt känslig balans och kräver sin del av energi för att hållas i kontinuerlig stabilitet.
Kraften som krävs kan till viss del vara fysisk, ergo handlingskraft som består av energi och faktisk handling, den kan vara beslut som ibland är svåra och hårda men även rätt, oavsett åtgår energi. Viss del av den fysiska kraften kan energin återföras som faktiskt bränsle, som människa är mat och vätska en del av detta, alltså inte köra runt med tomt i bensintanken. 
Det finns också en kraft av förändring, inre vilja så att säga, samma kraft går också in i kärlek omtanke och för den delen även medvetande och närvaro.
Denna del av kraften och dess förbrukning är mer av sinnlig, den energi som går åt kan man inte återställa fysiskt utan endast genom att använda sinnena eller sortera och balansera intag och uttag av energin som i begränsad mängd lagras i själen. 
För mig har det under många år varit svårt att skilja på dessa kraftuttag, och framför allt skilja på hur dessa olikheter påverkar min alldeles egna energibalans. Jag har rusat in i projekt och jobbat som en vilde för att efter ett tag vara helt slut, jag har ändrat och motionerat, ätit annorlunda och fått ny energi, fortsatt som en galning och sen djupt förvånad stannat helt och varit totalt kraftlös, och inte förstått hur mycket av den sinnliga kraften som utöver den fysiska faktiskt har förbrukats. Jag använde under många år alkohol för att bedöva sinnena och stilla det surr som var själens varningslarm för slut på inre energi.
När jag andligen vaknade, när jag och mig blev närmare, började en resa i okunskap, en del av den pågående resan vi kallar liv, men ändå ett uppvaknade. Även om detta tog sin tid, många års missbruk och fullständig energidöd repareras inte momentant ej heller med enkelhet. En del krävde faktisk andlig omställning, drastiskt beslut som med begränsad energi måste genomföras, en annan del krävde nya tankebanor och ny förståelse för det inre, och det arbetet är pågående i livsresan.
För att behålla kraften över tid, krävs balans, balans av uttag av energi samt hur den fylls på, det kräver insikt i skillnaden mellan den kroppsliga konsumtionen samt den andliga, det krävs arbete och sortering, ibland kräver det även yttre hjälp, som finns att få, egot till trots. 
En del av början på detta år, eller för den delen kapitlet i nu, den tid som är här, har öppnat sinnena för detta faktum, att balansera kraften, och den påföljande energikonsumtionen, här behöver jag hjälp, och har även bokat in mig på att få det.
Med spänning ser jag fram emot att skapa balans mellan närvaro och medvetande, mellan fysiska aktiviteter och andlighet, att kunna vara en aktiv spelare över tid i den del vi lever för, det dharma vi faktiskt är här för, meningen med vår resa, syftet med mig.

Kärlek och omtanke till oss, dig och mig! (null)