JAG är liv

publicerat i Sorg, framtid;
 
 
Jag är:
 
 • Låg självkänsla
 • Lägger ner mycket energi på att tillfredsställa andra
 • Bryr sig mycket om vad andra människor tycker
 • Vet inte vad han själv; tycker, tänker och känner om olika saker
 • Tvivlar på sitt eget omdöme, särskilt om hans åsikter står i konflikt med någon annans åsikter
 • Är ofta deprimerad, eller har ångest
 • Tar på sig hela skulden för relationsproblem, känner ofta skuld och skam och får skuldkänslor när de tänker på sig själv i första hand
 • Stannar (för) länge i dysfunktionella relationer, med personer som påminner om föräldrarna.
 • Är rädda att bli avvisade och övergivna
 • Söker andras godkännande
 • Försöker gissa sig till vad som är normalt och vad som förväntas av dem
 • Ljuger för att duga till
 • Manipulerar de närmaste friska för att inte bli övergiven
 • Förväxlar kärlek med medlidande och är benägna att älska människor de kan tycka synd om och rädda eller människor som har stor empati och älskar för två.
 • Är överdrivet lojala, även mot människor som skadar dem
 • Försöker vara perfekta
 • Dömer sig själva hårt
 • Känner sig isolerade och olustiga med andra, särskilt med auktoritetsgestalter
 • Uppfattar personlig kritik som ett hot
 • Blir skrämda av människors ilska
 • Har svårt att känna, identifiera och uttrycka känslor
 • Bär på undanträngda känslor av rädsla, sorg och vrede
 • Reagerar istället för att agera
 
Jag blir, med hårt arbete till slut:
 
Befriad! LIV. FRI!
 
//S