Balanserad energi

publicerat i Klokskap, reflektioner;
(null)
Alla människor är mer eller mindre påverkade av de energier som florerar kring dem. Detta faktum visar sig gärna i ageranden som ibland ter sig konstiga för omgivningen. Någon kan plötsligt städa frenetiskt, träna maniskt, eller göra något överdrivet, andra kan helt tappa lusten till allt. 
Detta är helt normalt och även om vi inte alltid förstår varför är det en obalans vi känner av. 

För att hitta balansen är det viktigt att sortera och städa bland energier, ergo se till att ditt egna inre förråd är intakt och inte påverkat av andras energier. Detta är oavsett om det är mörka eller ljusa. 
I tider av olika utstrålningar, ergo vad auran visar, vilken typ och vad den innehåller är egalt. Den påverkan vi har genom vår aura är beroende på när vi är födda, vår aktivitet genom livet och eventuella laddningar eller förändringar vi gör för att anpassa vårt dharma. Indigo, chakran/själsaura eller kristall är helt ointressant, det är bara vårt förhållningssätt till energier och hur vi väljer att hantera dem som påverkar. Och att acceptera att påverkan sker.

De med nya tidens aura kan lättare stänga ute energier, men påverkas absolut ändå, de med bibehållen intakt själsaura är mer öppna. Så balanserat liv, balanserad påverkan från det omkring oss är alltid viktigt. Auran kan och kommer att skadas om man inte sorterar och är rädd om sig, oavsett om det är överdriven glädje eller kompakt sorg.
Många spekulerar idag om olika behandlingar och resultatet av desamma, men det är nonsens och helt ointressant. Lagt kort ligger och det är hur vi förhåller oss till fakta som är stjärnan i universum. Planetär påverkan är större än jordeliv. Så om du är en människa med intakt själsaura, kristall eller stjärna, glöm oavsett inte att eftersträva balans!

Med sinnet i balans, går livet som en dans!
All kärlek till oss alla💎